Mestscheiding

 

 

 

Mestscheiding Mestscheiden is het scheiden van mest in vloeibare delen en in vaste delen (dikke en dunne fractie). Door mestscheiding met een mestscheider zijn er de mogelijkheid om vele malen efficiënter om te gaan met mest. Mestscheiding biedt onder andere de mogelijkheid om vele malen efficiënter om te gaan met de beschikbare nutriënten op een agrarisch bedrijf, maar kan ook vele andere voordelen bieden. Hierbij moet gedacht worden aan voordelen op het gebied van bewerken en verspreiden, opslag en conservering, beperking van uitspoeling maar ook het creeëren van nieuwe waardevolle producten uit drijfmest zoals boxstrooisel.